เครื่องมือ

เครื่องมือในการเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการทำงาน