สวิทช์

สวิทช์หมายถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเปิดวงจรขัดจังหวะปัจจุบันหรือทำให้มันไหลไปยังวงจรอื่น ๆ