รีเลย์

Relay เป็นอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าซึ่งมีฟังก์ชั่นของการแยก