เชื่อมต่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกัน

การเชื่อมต่อโดยทั่วไปหมายถึงขั้วไฟฟ้า