สายเคเบิ้ลสายไฟ

สายเคเบิ้ลที่ใช้สำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อการส่งไฟฟ้าและที่เกี่ยวข้องของวัสดุที่มักจำนวนแกนเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดเล็กโครงสร้างที่เรียบง่ายเรียกว่าลวด, สายเรียกอื่น ๆ